Μαθήματα Προχωρημένων


Κάθε Τετάρτη στις 6:00 μαθήματα προχωρημένων
Bridge Deal. Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Προβολές σελίδας


Τα μαθήματα αρχαρίων ξεκινούν την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα. Τηλ. επικ. 6973320528
Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12ης & 13ης Ιουνίου στον ΑΟΜΒ, θα παρουσιαστεί η τεχνική της μικροδιδασκαλίας. Στο πρώτο άρθρο παρουσιάστηκε το ευρύτερο πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης αρχαρίων στο Μπριτζ φθάνοντας μέχρι τις διδακτικές ενότητες του αναλυτικού προγράμματος. Στο δεύτερο άρθρο παρουσιάστηκε ένα σχέδιο διδασκαλίας σε συγκεκριμένη διδακτική ενότητα, στη σύμβαση Stayman, με βάση την ύλη του 3ου βιβλίου της Audrey Grant. Σ’ αυτό το άρθρο θα παρουσιαστεί ένα παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας, το οποίο παράδειγμα λαμβάνεται από την ίδια ενότητα.

Η μικροδιδασκαλία είναι μια εκπαιδευτική τεχνική που χρησιμοποιείται παγκοσμίως στην προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτών ανεξαρτήτως ειδικότητας ή βαθμίδας εκπαίδευσης. Η εξάσκηση στις ικανότητες παρουσίασης και εμψύχωσης των εκπαιδευόμενων βοηθά τους νεαρούς, άπειρους εκπαιδευτές στην ομαλότερη προσαρμογή στο ρόλο τους και στην παραγωγή σημαντικών αποτελεσμάτων ήδη από τα πρώτα στάδια της εργασίας τους. Επίσης, βοηθά πιο έμπειρους εκπαιδευτές σε μια προσπάθεια εκτίμησης, επανακαθορισμού και ανατροφοδότησης της διδασκαλία τους (ικανότητα που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, π.χ. το πλαίσιο της διδασκαλίας, τα εγχειρίδια, η ομάδα των εκπαιδευομένων), ικανότητα η οποία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη από εμάς τους ίδιους τους εκπαιδευτές.

  Η μικροδιδασκαλία απλοποιεί όλες τις παραμέτρους της πραγματικής διδασκαλίας. Το μέγεθος της τάξης, ο διαθέσιμος χρόνος, οι στόχοι και το περιεχόμενο της διδασκαλίας συρρικνώνονται, ώστε να μπορούμε να ασχοληθούμε αποκλειστικά με την ικανότητα του εκπαιδευτή να σχεδιάσει και να παρουσιάσει ένα μάθημα (το οποίο σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να μην παρουσιαστεί ολοκληρωμένα, να διακοπεί, να παρεμποδιστεί από άπειρους παράγοντες). Συχνά, οι μικροδιδασκαλίες βιντεοσκοπούνται και στη συνέχεια σχολιάζονται, έτσι ώστε να υπάρξει ανατροφοδότηση ή επανασχεδιασμός του μαθήματος. Ο συνήθης χρόνος μιας μικροδιδασκαλίας είναι 10 λεπτά. Το κοινό της μικροδιδασκαλίας μετατρέπεται σε εκπαιδευόμενους και συχνά θέτει ερωτήματα στον εισηγητή, με σκοπό να τον βοηθήσει στην εξέλιξη της διδασκαλίας του.

Η πιο συνηθισμένη διαδικασία είναι να δίνεται στον εκπαιδευτή ένα εκπαιδευτικό σενάριο: «έστω ότι διδάσκεις αγγλικά σε μια ομάδα ενήλικων εκπαιδευομένων με βασικές γνώσεις αγγλικής,  οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν σε υπηρεσίες τουρισμού. Να παρουσιάσεις μια μικροδιδασκαλία με θέμα οδηγίες κατεύθυνσης ενός αγγλόφωνου τουρίστα στην πόλη που επισκέπτεται, στην πόλη όπου εσείς εργάζεστε».  Ο εκπαιδευτής έχει κάποιο χρόνο στη διάθεσή του για να σχεδιάσει το μάθημα, όπως και μέσα τα οποία θα του χρησιμεύσουν είτε για το σχεδιασμό είτε για την παρουσίαση που ακολουθεί  (π.χ. ένα λεξικό, ένας χάρτης της πόλης, λευκές σελίδες, μαρκαδόροι κλπ.). Η μικροδιδασκαλία έχεις ως στόχο τη μεταφορά συγκεκριμένων πληροφοριών («Να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να κατευθύνουν με ακρίβεια τον επισκέπτη σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης») και το περιεχόμενό της θα βασιστεί σε θέματα – έννοιες όπως: αξιοθέατα – μουσεία – τουριστικοί χώροι – αγορά  κλπ.

Η δομή της μικροδιδασκαλίας δε διαφέρει ιδιαίτερα ή απαραίτητα από τη δομή μιας διδακτικής ενότητας. Τα βασικά μέρη (πρόλογος – κυρίως θέμα – επίλογος) διατηρούνται, όπως και η σύνδεση με την προηγούμενη γνώση, οι έννοιες και το γνωστικό περιεχόμενο, ο καθορισμός των εποπτικών μέσων. Οπότε, μπορούμε να προτείνουμε την εξής δομή[1]:  

Σχέδιο Μικροδιδασκαλίας  (διάρκεια: 10 – 15  λεπτά)
 
 
[Περιεχόμενο – δραστηριότητες]
[Παρατηρήσεις]
 
Τίτλος Ενότητας
«…»
Ο τίτλος βοηθά τόσο τον εκπαιδευτή όσο και τους εκπαιδευόμενους να αντιληφθούν ποιο είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας.
Πρόλογος
 
(διάρκεια: 1-2 λεπτά)
  Στόχοι Ενότητας
● …  
●   Επιλογή διδακτικών στόχων: είτε γνωστικών, είτε δεξιοτήτων, είτε στάσεων.
Σύνδεση με προηγούμενη γνώση
● ….
● η παρουσίαση νέου υλικού πρέπει να συνδεθεί με προγενέστερη γνώση, αυτό είναι εύκολο για όλα τα μαθήματα εκτός από το 1ο !  
 
 
 
 
 
Κυρίως θέμα
 
(διάρκεια: 7-10 λεπτά)
   Έννοιες και θεωρία της ενότητας
● ….
● Ποια είναι η καινούρια γνώση που παρουσιάζουμε και σε ποιες έννοιες στηρίζεται. …
 Παρουσίαση της θεωρίας
● …
 
● με ποιον τρόπο / τεχνική θα επιλέξουμε να παρουσιάσουμε τη θεωρία;
 
Εποπτικά μέσα της ενότητας
● …
● Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί πληθώρα εποπτικών μέσων, αρκούν τα βασικά μέσα, τα οποία για τη μέθοδο «cards on the table» είναι: τραπέζι / βιβλία / κουτιά αγορών / τράπουλα / διανομή.
Τεχνικές διδασκαλίας
● …
 
  ο εκπαιδευτής θεωρητικά έχει στη διάθεσή του όλες τις τεχνικές διδασκαλίας (λάθος θεωρείται η χρήση μιας και μόνο τεχνικής, ιδιαίτερα της διάλεξης). Άρα, καλείται να επιλέξει εκείνες τις τεχνικές που θεωρείται ότι διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων του.
Επίλογος
 
(διάρκεια: 2-3 λεπτά)
Αξιολόγηση της θεωρίας / ύλης
● …
 ●  Δίνεται για παράδειγμα μια παρόμοια διανομή (ή γράφεται στον πίνακα) και οι εκπαιδευόμενοι απαντούν σε μια ερώτηση.
Συμπεράσματα
 
● …
   Με τη διατύπωση κάποιου συμπεράσματος ολοκληρώνεται η μικροδιδασκαλία (δεν είναι απαραίτητο να είναι κάτι πρωτότυπο).

 

 

Έστω ότι επιλέγουμε  το εξής θέμα από τη διδακτική ενότητα «Η σύμβαση Stayman»,:  «Διδάσκεις μπριτζ σε μια ομάδα ενήλικων εκπαιδευομένων, που βρίσκονται στο 1ο έτος διδασκαλίας και έχουν ολοκληρώσει το 1ο και το 2ο βιβλίο. Να παρουσιάσεις μια μικροδιδασκαλία με θέμα τον τρόπο χειρισμού από τον απαντώντα ενός δυνατού χεριού με 4φυλλο μαζέρ και μακρύ μινέρ».   

Ποια τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας; Αρχάριοι εκπαιδευόμενοι που γνωρίζουν το άνοιγμα 1ΝΤ. Θεωρούμε επίσης δεδομένη τη γνώση της Stayman και έστω ότι δεν έχουν διδαχθεί το συγκεκριμένο θέμα. Σχεδιάζουμε ένα χέρι, με αυτά τα χαρακτηριστικά, που θα πρέπει να απαντήσει σε άνοιγμα 1ΝΤ. Αν χρειάζεται, ανατρέχουμε στην ύλη του βιβλίου για να θυμηθούμε τα βασικά σημεία της θεωρίας. Επιλέγουμε τις τεχνικές διδασκαλίας και τα εποπτικά μέσα που ταιριάζουν με το θέμα (ή που μας αρέσει να χρησιμοποιούμε ή που μας είναι εύκολο να χρησιμοποιούμε κλπ).

Παίρνουμε το έντυπο της μικροδιδασκαλίας και σχεδιάζουμε το μάθημα:

 

 «Απάντηση σε άνοιγμα 1ΝΤ από δυνατό χέρι που συνδυάζει 4φ μαζέρ και 6φ σπαθί»
 
 
 
Περιεχόμενο – δραστηριότητες
Πρόλογος
  Στόχοι Ενότητας
● Να αντιληφθούν οι εκπαιδευόμενοι την αγοραστική προτεραιότητα του μαζέρ έναντι του μινέρ
● Να αντιληφθούν οι εκπαιδευόμενοι την εκτελεστική προτεραιότητα ενός συμβολαίου 3ΝΤ έναντι ενός συμβολαίου 5 σε μινέρ.
Σύνδεση με προηγ. γνώση
● Θα συνδεθεί με το άνοιγμα 1ΝΤ και τη χρήση της σύμβασης Stayman όταν ο απαντών κρατάει απλώς 4φυλλο μαζέρ.
Κυρίως θέμα
 Έννοιες και θεωρία της ενότητας
Άνοιγμα 1ΝΤ – χαρακτηριστικά  του χεριού (ήδη γνωστό)
Σύμβαση Stayman (ήδη γνωστό) 
Δίχρωμο χέρι που συνδυάζει μαζέρ & Μινέρ
 Παρουσίαση της θεωρίας
● Πέρασμα από ένα απλό χέρι απαντώντα με 4φυλλο μαζέρ (και π.χ. ομαλή κατανομή) σε ένα πιο σύνθετο, δίχρωμο χέρι.  
Εποπτικά μέσα της ενότητας
● 3ος τόμος «Δημοφιλείς συμβάσεις», ένα ή περισσότερα πλήρη τραπέζια, διανομή, τράπουλες χωρισμένες σε χρώματα, bibbing box.
Τεχνικές διδασκαλίας
● Ομάδες εργασίας (= τραπέζια, έστω ότι έχω δύο πλήρη), ερωτήσεις – απαντήσεις, διάλεξη – ανάλυση διανομής
Επίλογος
Αξιολόγηση της θεωρίας / ύλης
  Δίνω μια παρόμοια διανομή (με 4φ ♠ και αντί για 6φ ♣ έχει 6φ ).
Συμπεράσματα
 
● Τονίζω ότι πρώτα διερευνούμε το φιτ στα μαζέρ μέσω της Stayman και αν δεν υπάρχει φιτ, προτείνουμε το συμβόλαιο στο μινέρ, προτιμώντας όμως το συμβόλαιο σε 3ΝΤ. Άρα, ιεραρχία συμβολαίων.

 

 

Στη συνέχεια προχωράμε στην παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας. Βρίσκομαι σε έναν εκπαιδευτικό χώρο, ο οποίος διαθέτει τις προδιαγραφές που επιθυμώ (κι αν αυτές οι προδιαγραφές είναι απαιτητικές, υποστηρίζω πως τις έχω στη διάθεσή μου (π.χ. αν χρειάζομαι δύο πλήρη τραπέζια εκπαιδευομένων κι έχω μόνο ένα, τότε «έστω ότι έχω δύο πλήρη τραπέζια…»).

 

 

 «θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια την εξέλιξη μιας αγοράς που ακολουθεί το άνοιγμα 1ΝΤ, όταν ο απαντών κρατάει ένα χέρι με 4φ μαζέρ και 6φ μινέρ. Σε κάθε τραπέζι μοιράζονται τα χρώματα ως εξής: ο Β κρατάει τις πίκες, η Α τις κούπες, ο Ν τα καρά και η Δ τα σπαθιά. Ο Β παίρνει από το bidding box το χαρτάκι με την ένδειξη «1ΝΤ». Μπορείτε να περιγράψετε την πιθανή κατανομή και το πιθανό εύρος πόντων αυτού του χεριού; Η Δ του 2ου τραπεζιού υποστηρίζει ότι η κατανομή είναι είτε 4333 είτε 4432 είτε 5332 και το εύρος πόντων από 15 ως 17. Συμφωνούμε όλοι με αυτήν την περιγραφή; Ναι, συμφωνούμε, η παραπάνω περιγραφή καλύπτει όλα τα χέρια που ανοίγουν 1ΝΤ. Συνεχίζουμε την αγορά με την Α να δηλώνει «pass», όσοι κάθονται στην Α ας αφήσουν μπροστά τους το αντίστοιχο χαρτάκι. Στη συνέχεια θα σχηματίσουμε και στα δύο τραπέζια το χέρι του Ν: αυτός που κρατάει τις ♠ να δώσει στο Ν μόνο το 4♠. Αυτός που κρατάει τις  να δώσει στο Ν τα εξής χαρτιά: ΑJ73. Ο παίκτης που κρατάει τα να δώσει στο Ν τα 73. Τέλος, ο παίκτης που κρατάει τα να δώσει στο Ν AQJ652. Θα ήθελε κάποιος να περιγράψει το χέρι του Ν, αφού πλέον είναι πλήρως σχηματισμένο; 4φ κούπα, 6φ σπαθί, 2φ καρό και σόλο πίκα, σύνολο πόντων από ονέρ 12.

Είναι η σειρά του Ν να απαντήσει στο άνοιγμα 1ΝΤ του συμπαίκτη του. Έχουμε κάποια αμφιβολία ως προς το αν θα απαντήσει ο Ν; φυσικά όχι, αφού το χέρι του είναι δυνατό. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αγοράσει ο Ν; Για να απλοποιήσουμε την ερώτηση, βλέπουμε όλοι μας πως ο Ν κρατάει δύο αξιόλογα χρώματα, κούπες και σπαθιά. Θα ήθελα τη γνώμη σας … Ο Β του 1ου τραπεζιού υποστηρίζει ότι με την αγορά του ο Ν θα αφήσει πρωτίστως να εννοηθεί ότι κρατά 4φ μαζέρ και στη συνέχεια, εφόσον χρειαστεί, θα προσπαθήσει να δείξει ότι έχει και 6φ . Και γιατί αυτό; Ακριβώς επειδή ένα συμβόλαιο σε μαζέρ προηγείται από ένα συμβόλαιο σε μινέρ. Ποια, λοιπόν, η αγορά του Ν; 2, Stayman, συμβατική αγορά που υποδηλώνει την ύπαρξη ενός 4φ μαζέρ. Η Δ δηλώνει «pass» και ο Β αγοράζει 2♠. Η Α δηλώνει «pass» εκ νέου και ήρθε και πάλι η σειρά του Ν να αγοράσει. Ας συζητήσουμε: τι γνωρίζει ο Ν για το χέρι του συμπαίκτη του; Σας ακούω! Μάλιστα, ο Β – πέρα από τη γνωστή κατανομή και το γνωστό εύρος πόντων - διαθέτει 4 πίκες αλλά όχι περισσότερες από 3 κούπες. Πώς το ξέρει αυτό ο Ν; Απαντά ο Ν του 2ου τραπεζιού: Αν ο Β είχε 4φ κούπα και 4φ πίκα, πρώτα θα αγόραζε το χαμηλότερο χρώμα.

‘Άρα, ο Ν γνωρίζει πως δεν υπάρχει φιτ στα μαζέρ. Τι οφείλει να κάνει στη συνέχεια; Να αγοράσει με τέτοιο τρόπο ώστε να περιγράψει το 6φ του. Ποια η επόμενη αγορά του κατά τη γνώμη σας; 3; 4; Ποιο πρόβλημα υπάρχει με την αγορά 4; Ακριβώς! Ξεπερνάμε την αγορά 3ΝΤ, άρα χάνουμε την ευκαιρία να αγοράσουμε τη Μανς σ’ αυτό το επίπεδο, 3 λοιπόν. Η Δ δηλώνει και πάλι «pass» και ήρθε η σειρά του Β να απαντήσει στην δεύτερη αγορά του συμπαίκτη του. Τι γνωρίζει ο Β για το χέρι του Ν; Σας ακούω: η Α του 2ου τραπεζιού έχει το λόγο: ο Ν έχει 4φ - αφού δεν έδωσε φιτ στις 4 πίκες του Β – και οπωσδήποτε 6φ , για να αγοράσει στο επίπεδο 3. Οπότε, απομένουν 3 φύλλα για τα άλλα δύο χρώματα, τις πίκες και τα καρά, στο χέρι του Ν. Τι θα κάνει τώρα ο Β; θα εκτιμήσει κατά πόσο «κρατάει»  ισχυρά τα χρώματα στα οποία είναι αδύνατος ο Ν κι αν τα κρατάει καλά θα κλείσει τη  Μανς στο 3ΝΤ. Αν, όμως, ο Β έχει πρόβλημα σε κάποιο από αυτά, τα χρώματα, π.χ. στα , τότε είναι καλύτερο να προτείνει ή να αγοράσει τη Μανς στα .

Ας δούμε και μια παρόμοια διανομή, στην οποία η Δ ανοίγει ένα 1ΝΤ, Β και Ν δηλώνουν «pass» σε όλη τη διαδικασία των αγορών. Η Α κρατά το εξής χέρι: ♠ Α1085 72 ΑKJ743 ♣ 6. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία αγορών, ο ανοίξας αγοράζει 2 ως απάντηση στη σύμβαση Stayman και μετά και την αγορά 3 εκ μέρους της Α, η Δ αγοράζει 4. – άρα δεν υπάρχει φιτ στα μαζέρ. Τι διαφορετικό έχουμε σε σχέση με την προηγούμενη αγορά; Σας ακούω: η Δ που άνοιξε την αγορά με 1ΝΤ αρνείται τη Μανς στο 3ΝΤ, προφανώς επειδή δε θεωρεί πως έχει καλά κρατήματα σε σπαθιά και πίκες, και διερευνά τη Μανς στα 5.

Άρα, αν πρέπει να απαντήσουμε σε άνοιγμα 1ΝΤ και κρατάμε ένα δυνατό χέρι που συνδυάζει 4φ μαζέρ και 6φ μινέρ, πρώτα ερευνούμε την πιθανότητα ύπαρξης φιτ και Μανς στο μαζέρ, στη συνέχεια τη δυνατότητα να αγοράσουμε τη Μανς στο 3ΝΤ – φυσικά, εξετάζοντας κατά πόσο η πιθανότητα επιτυχίας αυτού του συμβολαίου είναι υψηλή – και αν αποκλειστούν οι δύο αυτές περιπτώσεις, τότε εξετάζουμε την τελευταία λύση, αν μπορούμε να αγοράσουμε τη Μανς στο μινέρ.

 

 

Αυτή είναι η διαδικασία σχεδιασμού και παρουσίασης ενός μαθήματος σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή μια μικροδιδασκαλία. Αυτή τη διαδικασία συμπεριλαμβάνει η πρόταση για την πιστοποίηση των εκπαιδευτών. Προτείνω σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να τη μελετήσουν, να εκπονήσουν τα δικά τους παραδείγματα και όπου αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, κάποια δυσκολία ας επικοινωνήσουν μαζί μου για περαιτέρω διευκρινίσεις.

 

 

Δημήτρης Παπασπύρου, Αγρίνιο 26 Ιουνίου 2015[1] Θα προταθεί στην Ομάδα Διενέργειας Εξετάσεων, οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στην προφορική εξέταση να έχουν στη διάθεσή τους το παραπάνω σχέδιο, ώστε να μη χρειάζεται να επεξεργάζονται το θέμα τους από μνήμης.
Τρίτη 23 Ιουνίου 2015
Άσκηση A:
1. 2♠. Ο συμπαίκτης δεν έχει 4φ ,άρα δεν έχει νόημα να αγοράσουμε 2.
2. 2. Ο συμπαίκτης δεν έχει 4φ ,άρα για να αγοράσουμε 2 πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 5φ. Δείχνουμε επίσης, ότι οι πίκες μας είναι 4φυλλες αφού αν είχαμε 5φ♠ και αδύνατο χέρι θα αγοράζαμε 2♠ (αγορά καναπέ).
3. 3. Δείχνουμε 5φ-5φ♠ και προτασιακό χέρι 10-11π. 
4. 2♣. Για να δούμε αν ο συμπαίκτης έχει 2φ♠ ή 3φ♠ για να παίξουμε τη σωστή μανς .
5. 2♣. Από την απάντηση του συμπαίκτη θα διαλέξουμε το σωστό συμβόλαιο.
6. 2♣. Μετά θα αγοράσουμε 3♥ που είναι forcing αγορά για να διερευνήσουμε το σλεμ. 
7. 2♣. Για να δούμε αν ο συμπαίκτης έχει 2φ♠ ή 3φ♠ για να παίξουμε τη σωστή μανς. 
8. 4♠ Με τόσο ανώμαλη κατανομή και με 2φ♠ η μανς στις πίκες μοιάζει λογική. 


Άσκηση Β:
1. 2. Χωρίς φιτ στις κούπες θα ξεχάσουμε την μανς. Με τόσο καλό χρώμα καλύτερα να παίξουμε 2 στο 5-2. 
2. 3ΧΑ. Αφού δεν βρήκαμε φιτ θα δηλώσουμε τη μανς στα 3ΧΑ. 
3. 3. Forcing μανς. Δείχνουμε δυνατό χέρι με σκοπό να επιλέξουμε τη σωστή μανς και γατί όχι το σλεμ. 
4. 3♣. Forcing μανς. Δείχνουμε δυνατό χέρι με σκοπό να επιλέξουμε τη σωστή μανς και γατί όχι το σλεμ. 
5. 2. Χωρίς φιτ κούπα θα ξεχάσουμε την μανς. Με σόλο στο 3φ♠ του συμπαίκτη και με φιτ στο ♣ καλύτερα να παίξουμε 2 στο 5-2 από 2ΧΑ.
6. 2ΧΑ Με τόσα χαμηλά ονερ τα 2ΧΑ είναι καλύτερα.
7. 2. Η μανς θέλει ιδανικά φύλλα.
8. 3ΧΑ. Αφού δεν βρήκαμε φιτ θα δηλώσουμε τη μανς στα 3ΧΑ.

Άσκηση Γ:
1. 3. Για να δείξουμε το 5φυλλο Μαζέρ μας. 
2. 3. Δείχνουμε τουλάχιστον ένα 4φυλλο Μαζέρ.    
3. 3ΧΑ. Δείχνοντας ένα χέρι χωρίς 4+φυλλο Μαζέρ.  
4. 3Δείχνουμε τουλάχιστον ένα 4φυλλο Μαζέρ. Με την ευκαιρία, είναι καλύτερα μερικές φορές να ανοίγουμε 2ΝΤ με ημι-ομαλά χέρια.

Άσκηση Δ:
1. 3♠. Δείχνουμε 4φυλλη κούπα (όπως στη σύμβαση Smolen). 
2. 3ΧΑ. Ούτε να σκεφτείτε για σλεμ.  
3. 4. Ζητάμε από τον συμπαίκτη μας να αγοράσει μανς στο δικό του Μαζέρ.   
4. 3♠. Δείχνουμε 4φυλλη κούπα. Αν ο συμπαίκτης αγοράσει 3ΧΑ υ ακλείσουμε στα 6ΧΑ. Αν επιλέξει 4 θα ρωτήσουμε Άσους, στο δρόμο για τις 6.Κυριακή 21 Ιουνίου 2015

Στο προηγούμενο άρθρο μου (ιστοσελίδα Bridgedeal.gr, εκπαιδευτικά θέματα, 18-6-2015) παρουσίασα το διδακτικό πλαίσιο της διδασκαλίας του Μπριτζ στην Ελλάδα, ξεκινώντας από το χαρακτήρα του προγράμματος (πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων με φορέα την ΕΟΜ), προχωρώντας στη μέθοδο διδασκαλίας («cards on the table» της Audrey Grant) και καταλήγοντας στο διετές αναλυτικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό πρόγραμμα αποτελείται από τις διδακτικές ενότητες της ύλης, τους στόχους και τα μέσα που αξιοποιεί ο εκπαιδευτής. Πριν προχωρήσω σε παραδείγματα μικροδιδασκαλίας, σκέφτηκα ότι θα ήταν χρήσιμη η παρουσίαση ενός σχεδίου διδακτικής ενότητας  (μέσα από το οποίο μπορούμε στη συνέχεια να επιλέξουμε κάποια θέματα μικροδιδασκαλιών).

Ήδη έχω περιγράψει τη δομή ενός σχεδίου διδακτικής ενότητας και επέλεξα το πρώτο τμήμα του 3ου βιβλίου «Δημοφιλείς Συμβάσεις», δηλαδή τη σύμβαση Stayman, για να δούμε πως μπορεί να πάρει «σάρκα και οστά» αυτό το σχέδιο. Μία πρώτη παρατήρηση: αν ζητήσουμε από δέκα μαθηματικούς ή δέκα φιλολόγους να σχεδιάσουν την ίδια διδακτική ενότητα αυτό δε σημαίνει ότι θα παρουσιάσουν το ίδιο ακριβώς σχέδιο μαθήματος. Δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος για να σχεδιάσεις ένα μάθημα, τόσο ως προς τη μορφή και τη δομή όσο και ως προς το περιεχόμενό του. Επίσης, αν δώσουμε το ίδιο σχέδιο μαθήματος σε δέκα εκπαιδευτές να το εφαρμόσουν στην αίθουσα, αυτό δε σημαίνει ότι θα κάνουν ακριβώς το ίδιο μάθημα (ας μην ξεχνάμε και την ομάδα εκπαιδευομένων και την αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτή, η οποία είναι μοναδική σε κάθε περίπτωση).

Μια δεύτερη παρατήρηση: ένα σχέδιο μαθήματος σπανίως είναι οριστικό (με την έννοια ότι θα κληθούμε να διδάξουμε πολλές φορές αυτήν την ενότητα και σε κάθε επόμενη προσπάθεια μπορούμε να διαφοροποιούμε προς το καλύτερο το σχέδιο μας). Έστω ότι αναλαμβάνω την ευθύνη να διδάξω φέτος την ενότητα που περιγράφω παρακάτω. Καταρτίζω το σχέδιο και προσπαθώ να το εφαρμόσω. Από αυτήν την προσπάθεια θα αποκομίσω χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία θα μου επιτρέψουν να αναδιαρθρώσω το σχέδιο μου, να το βελτιώσω πιθανότητα ενόψει της επόμενης εφαρμογής. Η εμπειρία μου από τη διδασκαλία μαθημάτων στη Μέση Εκπαίδευση δείχνει πως ακόμα και μετά από την 3η ή και την 4η χρονιά διδασκαλίας θα γίνουν κάποιες, μικρές έστω, βελτιώσεις του σχεδίου διδασκαλίας.

Ένα σχέδιο σαν το παρακάτω σε τι με βοηθάει; Με βοηθάει στο να διδάσκω σχεδιασμένα και να ελέγχω την πορεία του μαθήματος. Αν δεν υπάρχει αυτό το σχέδιο ή κάποιο παρόμοιο πώς ξέρω ότι δεν έχω ξεφύγει από το μάθημα; Από την ύλη; Από τους διδακτικούς στόχους; Με βοηθάει στο να τηρώ όλα τα προηγούμενα και στο να διατηρώ την πειθαρχία μου ως εκπαιδευτής αλλά και την πειθαρχία του κοινού (π.χ. δε θα παρασυρθώ να απαντήσω σε ερωτήσεις εκτός σχεδίου).

Η σχέση του σχεδίου διδακτικής ενότητας – σχεδίου μαθήματος και του βιβλίου ποια είναι; Ας θυμόμαστε πάντα πως το βιβλίο εμπεριέχει την ύλη που διδάσκουμε, η οποία ύλη στηρίζεται σε μια μέθοδο. Μάθημα είναι όλα τα παραπάνω στοιχεία, μαζί με την προσπάθεια μιας ομάδας ανθρώπων – εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτή τους στην αίθουσα! Αν το βιβλίο είναι καλογραμμένο και σχεδιασμένο σωστά, τότε η μετατροπή της ύλης σε σχέδιο διδακτικής ενότητας είναι πολύ απλή. Θεωρώ ότι τα συγκεκριμένα βιβλία είναι και καλογραμμένα και σωστά σχεδιασμένα και μετατρέπονται εύκολα σε σχέδια μαθήματος.

Μπορώ να διδάξω χωρίς σχέδιο διδακτικής ενότητας; Όσο πιο έμπειρος είναι ένας δάσκαλος τόσο λιγότερο χρειάζεται το σχέδιο διδακτικής ενότητας ή για να το θέσω διαφορετικά, τόσο λιγότερο αγκιστρωμένος είναι στο σχέδιο διδασκαλίας. Όσο πιο νέος και άπειρος είναι, τόσο περισσότερο το χρειάζεται. Σκεφτείτε το σχέδιο σαν ένα ταξίδι σε μια άγνωστη περιοχή, σε μια άγνωστη πόλη, θα χρειαστείτε κάποιο «εργαλείο» για να σας κατευθύνει.

Ποιο είναι το ελάχιστο τμήμα ενός σχεδίου μαθήματος που πρέπει να χρησιμοποιήσω; Οπωσδήποτε τους διδακτικούς στόχους της ενότητας, τα εποπτικά μέσα και μια βασική γραμμή στη διδασκαλία, τι θα πω στον πρόλογο, ποιο το κύριο κομμάτι της διδασκαλίας και πως θα ολοκληρωθεί το μάθημα.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα σχέδια διδασκαλίας ενός συναδέλφου; Ή κάποια που βρήκα στο διαδίκτυο – το τελευταίο μάλλον δεν ισχύει για τους εκπαιδευτές του Μπριτζ. Φυσικά, αλλά πρέπει να τα μελετήσω, εύκολα θα βρω κάτι που δε μου ταιριάζει κι εύκολα θα προσθέσω κάτι που θεωρώ σημαντικό και λείπει από το σχέδιο που μου προσέφερε ένας συνάδελφος.

Ας περάσουμε στην παρουσίαση του σχεδίου που ετοίμασα ειδικά γι’ αυτό το άρθρο. Χρειάστηκε να διαβάσω αρκετές φορές τη σχετική ύλη του 3ου βιβλίου (μεγάλο το όφελος αυτής της μελέτης για τον εκπαιδευτή), όπως και το «Άνοιγμα 1ΝΤ» του 1ου βιβλίου, ενότητα με την οποία συνδέεται ισχυρότατα η σύμβαση Stayman.
 


 
 
Σχέδιο Διδακτικής Ενότητας: βιβλίο 3ο, «Δημοφιλείς συμβάσεις» - 1. Η σύμβαση Stayman        [σ.1 – σ.53]
* πρόβλεψη ολοκλήρωσης: δύο μαθήματα ή περίπου 5 ώρες διδασκαλίας.
 
 
Περιεχόμενο – δραστηριότητες
Παρατηρήσεις
Πρόλογος
Τίτλος Ενότητας
 
«Η εφαρμογή της σύμβασης Stayman μετά από άνοιγμα 1ΝΤ»
* Να εξηγήσω – σε κάποιο σημείο - ότι η σύμβαση πήρε το όνομά της από τον Sam Staymam
 
 
 
 
Στόχοι Ενότητας
● Να βρίσκουν οι αρχάριοι εκπαιδευόμενοι το βέλτιστο συμβόλαιο μετά από άνοιγμα 1ΝΤ
● Να διερευνούν οι εκπαιδευόμενοι την πιθανή ύπαρξη φιτ σε 4φυλλο μαζέρ
● Να καθορίζουν το «πόσο ψηλά» και «πού» μετά τη χρήση της Stayman.
● Να αξιοποιούν τη Stayman (α) είτε μετά από Χ των αντιπάλων (β) είτε μετά από παρεμβολή των αντιπάλων.
 Πώς διαπιστώνω ότι η διδασκαλία πέτυχε τους στόχους της; Στο τμήμα της αξιολόγησης … 
Σύνδεση με προηγούμενη γνώση / προηγούμενες ενότητες
● Σύνδεση με το άνοιγμα 1ΝΤ (1ο βιβλίο) και την εξέλιξη της αγοράς μετά από αυτό το άνοιγμα:  i. όταν το ζευγάρι ανήκει σε μερικό σκορ, ii. όταν το ζευγάρι ανήκει στη Μανς, iii. όταν ο απαντών χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες
Σημαντικό! Η εξέλιξη του μαθήματος εξαρτάται από το πόσο καλά θυμούνται / γνωρίζουν το άνοιγμα 1ΝΤ.   Αν η ομάδα των εκπαιδευμένων δε γνωρίζει / θυμάται καλά το άνοιγμα 1ΝΤ μάλλον θα καθυστερήσει η ολοκλήρωση της ενότητας
● … 
 
Κυρίως θέμα
 
 
 
Έννοιες και θεωρία της ενότητας
Θεωρία: Η σπουδαιότητα του 4-4 φιτ σε μαζέρ .
 
● … σ.12-13 / χρήση της διανομής στη σ.12 να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι το 3ΝΤ πέφτει ενώ οι 4 βγαίνουν
Θεωρία: Η ιεραρχία των συμβολαίων Μανς μετά από άνοιγμα 1ΝΤ (4-4 σε μαζέρ / 3ΝΤ / 5 / 5♣)
● … 
 
Θεωρία: Οι απαιτήσεις της σύμβασης (Straight / Normal) Stayman σε πόντους και κατανομή.
● Να αναφέρω ότι η Stayman είναι μια πετυχημένη και ευέλικτη σύμβαση που χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους (να αφήσω να εννοηθεί ότι αργότερα θα εκμεταλλευτούμε τη Stayman ποικιλοτρόπως …)
Έννοιες: μερικό συμβόλαιο / συμβόλαιο σε Μανς / συμβόλαιο σε ατού / συμβόλαιο ΧΑ / φυσική αγορά – συμβατική αγορά ή σύμβαση ή τεχνητή αγορά / cue bid / χέρια ομαλών κατανομών
● Να δώσω / να ζητήσω παραδείγματα (έλεγχος γνώσης και κατανόησης αυτών των εννοιών).
 
Έννοιες: προτασιακή αγορά (Invitational) / επιτακτική αγορά (forcing) / τελική αγορά (Signoff) ή «να παιχθεί».
● Μπορώ να γράψω κάποιες αγορές στον πίνακα και να ζητήσω από την ομάδα να τις χαρακτηρίσει.
 
● …..
● …..
 
Παρουσίαση της θεωρίας
● Μετά την επανάληψη του ανοίγματος 1ΝΤ, η διανομή της σ. 12, ακολουθεί η ιεραρχία των συμβολαίων, το φιτ 4-4, ο καθορισμός του «πού» και «πόσο ψηλά». Διαχωρισμός των φυσικών αγορών από τις συμβατικές αγορές.  
● (μετά την παρουσίαση της Stayman) να γράψω στον πίνακα: «Η αγορά 2♣ είναι συμβατική, όχι φυσική, δε δηλώνει ότι έχω σπαθιά ή πόντους στα σπαθιά!»
 
Εποπτικά μέσα της ενότητας
● Κατάλληλες διανομές / 1ο & 3ο βιβλίο / Κουτιά αγορών / Τράπουλες (σε χρώματα) / Πίνακας & Μαρκαδόροι / Αγοραστική κλίμακα  / προτζέκτορας
● Σκέψη: την αγοραστική κλίμακα μπορεί να την προβάλλει συνεχώς ο προτζέκτορας, έτσι θα εντυπωθεί στους εκπαιδευόμενους ο σημαντικότερος στόχος της διαδικασίας των αγορών, η εύρεση του σωστού συμβολαίου.
Τεχνικές διδασκαλίας
● Ερωτήσεις – Απαντήσεις (κυρίως στην επανάληψη) / Ομάδες εργασίας (τραπέζια) / Διάλεξη (μικρής διάρκειας) / Συζήτηση.
● ….. (η συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευομένων προτιμά / ανταποκρίνεται καλύτερα στην τεχνική …)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διακρίση
θεωρίας
 (περιπτώσεων)
 
 
 
 
 
● Χρησιμοποιώντας τη σύμβαση Stayman με χέρια για Μανς (10-15 πόντοι)
● σ.18-21 / αρχικά φτιάχνουμε το χέρι του Ν στο τραπέζι – συζήτηση - χρήση του βιβλίου – απορίες …  
● Χρησιμοποιώντας τη σύμβαση Stayman με προτασιακά χέρια  (8-9 πόντοι)
● σ.22-24 / αρχικά φτιάχνουμε το χέρι του Ν στο τραπέζι – συζήτηση - χρήση του βιβλίου – απορίες … 
● Χρησιμοποιώντας τη σύμβαση Stayman με αδύναμο χέρι (0-7 πόντοι)
● σ.27-28 / αρχικά φτιάχνουμε το χέρι του Ν στο τραπέζι – συζήτηση - χρήση του βιβλίου – απορίες … 
● Χρησιμοποιώντας τη σύμβαση Stayman μετά από παρεμβολή σε χωρίς ατού (στο επίπεδο 1).
● σ.25 / αρχικά φτιάχνουμε το χέρι του Ν στο τραπέζι – συζήτηση - χρήση του βιβλίου – απορίες / * Να ελέγξω αντιδράσεις για την παρεμβολή 1ΝΤ!  
● Χρησιμοποιώντας τη σύμβαση Stayman μετά από παρεμβολή σε χωρίς ατού (στο επίπεδο 2).
● σ.26 / αρχικά φτιάχνουμε το χέρι του Ν στο τραπέζι – συζήτηση - χρήση του βιβλίου – απορίες / * Να ελέγξω αντιδράσεις για την παρεμβολή 2ΝΤ!  
● Όταν ο απαντών έχει στην κατοχή του ♣: το κόστος της  σύμβασης Stayman! (ανάλυση οφέλους – κόστους!)
● Να τονίσω την κατάργηση της φυσικής αγοράς 2♣. Τι θα γίνει όταν ο απαντών ξεχαστεί και αγοράσει φυσικό 2♣; Πιθανή ευκαιρία για συζήτηση επί κανονισμών.
● Όταν ο απαντών έχει στην κατοχή του δυνατό χέρι με μινέρ: Πώς χειριζόμαστε ένα δυνατό χέρι (α) μονόχρωμο και (β) ένα χέρι που συνδυάζει μακρύ μινέρ και 4φυλλο μαζέρ.
● σ.31-32 / αρχικά φτιάχνουμε το χέρι του Ν στο τραπέζι – συζήτηση - χρήση του βιβλίου – απορίες … 
Παρεμβολές – «παρενοχλήσεις» των αντιπάλων
● Χρησιμοποιώντας τη σύμβαση Stayman μετά από Χ των αντιπάλων.
H αγορά 2♣ εξακολουθεί να δηλώνει τη σύμβαση Stayman
 
● Χρησιμοποιώντας τη σύμβαση Stayman μετά από παρεμβολή 2♣.
H συμβατική αγορά 2♣ (που χρησιμοποίησαν οι αντίπαλοι) αντικαθίσταται από το «Double» ή «κοντρ» = Χ.
 
● Χρησιμοποιώντας τη σύμβαση Stayman μετά από παρεμβολή 2 ή υψηλότερα.
H συμβατική αγορά 2♣ (που έχει ξεπεραστεί από την αγορά των αντιπάλων) αντικαθίσταται από cuebid.
 
● Παρεμβολή των αντιπάλων μετά τη χρήση της σύμβασης Stayman – Οι επιλογές του παίκτη που άνοιξε 1ΝΤ.
● ….
* (άλλο)
 
 
Επίλογος
Αξιολόγηση της θεωρίας / ύλης
● Διανομές εξάσκησης 1 ως 4.
● Ασκήσεις – Μέρη 1 ως 3.
● Ασκήσεις – Μέρη 1 ως 3.
● Να προταθούν ασκήσεις για διεκπεραίωση εκτός αίθουσας.
 
Συμπεράσματα
 
● Η περίληψη των σελίδων 38-39.
 
 
 Στο σχέδιο αυτό υπάρχουν κάποια κενά (● ….) τα οποία ίσως χρειαστεί να συμπληρωθούν με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ίσως όχι. Το σχέδιο μαθήματος το έχω τυπωμένο, μαζί μου στην αίθουσα και τσεκάρω την πορεία του μαθήματος, συμπληρώνω ιδέες και στοιχεία που προκύπτουν στη δυναμική διαδικασία της διδασκαλίας.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτιάξω ένα τέτοιο σχέδιο; Ο διπλάσιος χρόνος σε σχέση με το επόμενο σχέδιο διδασκαλίας! – δηλαδή, το πρώτο σχέδιο που θα συντάξω θα με ταλαιπωρήσει, στη συνέχεια όμως τα πράγματα θα γίνουν πιο απλά, πιο γρήγορα, πιο εύκολα. Και κάτι ακόμη: ένα σχέδιο σαν το προηγούμενο δεν πάει χαμένο, ακόμα κι αν κάποια στιγμή αλλάξει η μέθοδος διδασκαλίας (μάλλον η σύμβαση Stayman θα περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε μέθοδο διδασκαλίας).

Στο επόμενο άρθρο θα παρουσιαστεί μια μικροδιδασκαλία, η οποία θα επιλεγεί από το παραπάνω σχέδιο διδακτικής ενότητας.

 
Δημήτρης Παπασπύρου, Αγρίνιο 21 Ιουνίου 2015

 

 

Αυτόματη ενημέρωση

e-mail:

Αναζήτηση

Πρόσφατα Άρθρα

Παλαιοτερα Αρθρα