Μαθήματα Προχωρημένων


Κάθε Τετάρτη στις 6:00 μαθήματα προχωρημένων
Bridge Deal. Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Προβολές σελίδας


Τα μαθήματα αρχαρίων ξεκινούν την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα. Τηλ. επικ. 6973320528
Δευτέρα 30 Μαΐου 2016
Χωρίς τα inverted minors ο μόνος τρόπος να δοθεί forcing tempo στην αγορά (χωρίς 4φυλλο μαζέρ) ήταν η απάντηση 2ΧΑ (forcing, όχι προτασιακό). Έτσι όμως χανόταν πολύτιμος αγοραστικός χώρος και ο ανοίξας θα έπρεπε να κάνει την δεύτερη αγορά του στο επίπεδο 3. Στο σύγχρονο μπριτζ, η αγορά, όταν πρόκειται για δυνατά χέρια, διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν λεπτομερέστερη διερεύνηση  και αξιολόγηση. Αντίθετα, με λίγους πόντος στον άξονα αλλά καλό φιτ, οι απαντήσεις δίνονται με άλματα ώστε να παρεμποδιστούν οι αγορές των αντιπάλων. Με την ένταξη των inverted minors στο αγοραστικό σύστημα, οι απαντήσεις σε άνοιγμα 1 σε μινέρ, όταν δεν υπάρχει 4φυλλο μαζέρ, διαμορφώνονται ως εξής:.

Μετά από άνοιγμα 1♣ (1)
1ΧΑ: 6-10 π. Ομαλή κατανομή.
2♣ (2): 11+ π, 4φ+ φιτ (ή 10+π, 5φ+ φιτ)
3♣ (3): 3-7(8 κακοί) π., 5φ+ φιτ
4♣ (4): 0-5 π., 6φ+ φιτ
2ΧΑ: 8καλοί - 9 π., 5φ+ φιτ (ή 10-11π. και ομαλή κατανομή)

Συνέχεια μετά από 1♣ - 2♣ (και 1 - 2)
1. Παντού το 4♣ (4) είναι ερώτηση Άσων RKCB και το 4ΧΑ ποσοτικό εκτός από μία εξαίρεση.
2. Η αγορά είναι φόρσινγκ τουλάχιστον μέχρι τα 2ΝΤ ή τα 3♣/(3). Οι δηλώσεις 2ΝΤ και 3♣/(3), σε οποιαδήποτε φάση της αγοράς, τόσο από τον ανοίξαντα, όσο και από τον απαντώντα, δείχνουν μίνιμουμ αξίες σε σχέση με τις προηγούμενες αγορές και μπορούν να πασαριστούν.
3. Μετά από απλή βοήθεια στο μινέρ (11+ π., 4φ+ φιτ) οι επόμενες αγορές, όταν γίνονται χωρίς άλμα, δείχνουν αξίες στο χρώμα (και αρνούνται αξίες στο χαμηλότερο). Πχ η αγορά 1♣ - 2♣ -2 δείχνει από τον ανοίξαντα α) αξίες στην κούπα (ίσως και στην πίκα), β) έλλειψη κρατήματος στο καρό. Ο απαντών συνεχίζει κατά τον ίδιο τρόπο. Ο πρώτος που θα αντιληφθεί ότι τα ΝΤ είναι ασφαλές συμβόλαιο, τα αγοράζει σε επίπεδο αναλόγως των πόντων του, αλλιώς, συνήθως, ξαναγοράζει το αρχικό μινέρ.

Επιπλέον μετά από 1 - 2(το ίδιο ισχύει και μετά από 1♣ - 2♣)
1. 3ΧΑ: 18-19π. Πόντοι κυρίως σε Νταμοβαλέδες.
2. 2ΧΑ: 12-13π.
3. 2 - 2♠ - 2ΧΑ: 12-13π.
4. 2 - 2♠ - 3ΧΑ: 14-17π. (άρα με 14π δεν αγοράζουμε απευθείας μανς, ακόμη και αν κρατάμε σε όλα τα χρώματα, γιατί δείχνει 18-19π)
5. 3♣/3/3♠: splinter 15+π.
6. 4♣/4/4♠: σικάν 15+π. και ερώτηση Άσων Εxclusion Blackwood
7. 2 - 2ΧΑ - 3♣/3/3♠ cue bids
8. 2 - 2ΧΑ - 3to play.
9. 1 - 3- 3: κράτημα, προσπάθεια για μανς. Ο συμπαίκτης με κράτημα πίκα λέει 3♠, με κράτημα σπαθί λέει 3ΧΑ, ενώ χωρίς κράτημα λέει 4.
10. 1 - 3- 4: ερώτηση Άσσων στα καρά.
11. 1 - 3- 4♣/4/4♠: splinter.
12. 1 - 3- 4XA: η μόνη εξαίρεση στο ποσοτικό. Έχει νόημα να είναι μικρή ζοζεφίνα με πολύ επιθετικά χέρια.

Παραδείγματα αγορών
1♣ - 2♣ - 2ΧΑ: Κρατήματα σε όλα τα χρώματα, δείχνει 11-13, μπορεί να πασαριστεί (τα χέρια 14-17 π. ακόμα και αν έχουν κρατήματα παντού, δεν αγοράζουν άμεσα 2ΧΑ, αλλά περνάνε πρώτα από ένα κράτημα και μετά αγοράζουν μανς)
1♣ - 2♣ - 3♣: Μακριά σπαθιά, αδύνατο, μπορεί να πασαριστεί
1♣ - 2♣ - 3ΧΑ: Κρατήματα παντού, 18-19π.
1♣ - 2♣ - 2: Κράτημα κούπα (ίσως και πίκα), όχι κράτημα στο καρό
1♣ - 2♣ - 2 - 2ΧΑ: Το 2ΧΑ δείχνει κράτημα σε πίκες και καρά αλλά minimum αξίες, μπορεί να πασαριστεί
1♣ - 2♣ - 3: Splinter
1♣ - 2♣ - 4: Exclusion Blackwood (σικάν στις κούπες)

Βασισμένο στο άρθρο: http://bridgeaddiction.blogspot.gr/2012/01/inverted-minors.html

Τετάρτη 25 Μαΐου 2016
Το θέμα του μαθήματος της Πέμπτης 26 Μαΐου θα είναι τα αντίστροφα μινέρ (inverted minors)


Δευτέρα 16 Μαΐου 2016
Από σήμερα και κάθε Δευτέρα, με την προϋπόθεση ότι οι συμμετοχές είναι αρκετές, το τουρνουά της Δευτέρας θα χωρίζεται σε Ταυτόχρονο Open και σε 1-9. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν και οι αθλητές των τελευταίων χρόνων να διεκδικήσουν ευκολότερα διακρίσεις αλλά και οι αθλητές της Open να έχουν σκληρότερα ανταγωνισμό. Στο βαθμό που θα κριθεί ότι διευκολύνει τους περισσότερους θα το συνεχίσουμε!


Παρασκευή 13 Μαΐου 2016
Όταν ο συμπαίκτης μας ανοίξει 1ΧΑ και ο αντίπαλος δεξιά παρεμβληθεί (με φυσική παρεμβολή που μπορεί να έχει και δεύτερο άγνωστο χρώμα) τότε ισχύει η Lebensohl. 

Ομοιότητες με την Lebensohl μετά από κοντρ σε weak two: 
1. Όλες οι αγορές στο επίπεδο 2 είναι συναγωνιστικές (3-7π. στο weak two μπορεί να ήταν και πιο αδύναμες). 
2. Αν αγοράσουμε στο επίπεδο 3 είναι φόρσινγκ με 5φυλλο
3. Cue bid είναι Stayman χωρίς κράτημα
4. Αν ο συμπαίκτης αγοράσει 2ΧΑ είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε 3♣ και τώρα:
     4.1 Αγορά κάτω από το αρχικό χρώμα είναι συναγωνιστική (3-7π).
     4.2 Αγορά πάνω από το αρχικό χρώμα είναι προτασιακή
     4.3 Cue bid είναι Stayman με κράτημα.

Διαφορές: 
1. Εδώ δεν υπάρχουν αδύναμες αγορές γιατί δεν είμαστε υποχρεωμένοι να μιλήσουμε. Άρα οι αδύναμες αγορές είναι στην πράξη συναγωνιστικές και δείχνουν 3-7π.
2. Όλες οι απευθείας αγορές στο επίπεδο 3 είναι φόρσινγκ. 
3. Αν μετά την παρεμβολή αγοράσουμε 3ΧΑ απευθείας δεν έχουμε κράτημα! Αν έχουμε κράτημα το περνάμε από Lebensohl! 
4. Ο ανοίξας 1ΧΑ αποδέχεται πάντα λέγοντας 3♣!  

Ένα πρόβλημα που έχουμε εδώ είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούμε να δείξουμε τα προτασιακά χέρια με 8-9π. Αυτά τα χέρια θα πάρουμε απόφαση από την αρχή αν θα τα θεωρήσουμε ότι αξίζουν να παίξουν μανς, οπότε θα τα χειριστούμε ως φόρσινγκ, ή θα τα θεωρήσουμε αδύναμα, οπότε απλά θα συναγωνιστούμε. 

Δεύτερο πρόβλημα εμφανίζεται όταν η παρεμβολή είναι 2♣. Τότε δεν έχουμε δύο αγορές για Stayman και πρέπει να παίζουμε το κοντρ ως Stayman. Θα δείξουμε αργότερα αν κρατάμε σπαθί (αγοράζοντας ΧΑ αν δεν βρεθεί φιτ) ή δεν κρατάμε (οπότε θα αγοράσουμε πχ. 3 ρωτώντας για κράτημα)

Τα κοντρ σε πρώτη φάση είναι negative, τόσο από τον απαντώντα όσο και από τον ανοίξαντα, αλλά μπορούν να μετατραπούν σε τιμωρίας από τον συμπαίκτη. 

Βασισμένο στο άρθρο: http://bridgeaddiction.blogspot.gr/2012/02/lebensohl-vs-nt.html


Πέμπτη 12 Μαΐου 2016
Συνεχίζονται σήμερα τα μαθήματα προχωρημένων με θέμα τη Lebensohl μετά από άνοιγμα 1ΧΑ του συμπαίκτη και παρεμβολή του αντιπάλου. Θα συζητηθούν και οι ομοιότητες και διαφορές με τη Lebensohl μετά από άνοιγμα weak two των αντιπάλων. 


Παρασκευή 6 Μαΐου 2016
Ανακοινώθηκαν από την ΕΟΜ οι νέοι βαθμοί διάκρισης των αθλητών. Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τους αθλητές του ομίλου μας.

Βαθμοί διάκρισης αθλητών ΚΕΔΑ 

Συγχαρητήρια σε όλους!Αυτόματη ενημέρωση

e-mail:

Αναζήτηση

Πρόσφατα Άρθρα

Παλαιοτερα Αρθρα