Μαθήματα Προχωρημένων


Κάθε Τετάρτη στις 6:00 μαθήματα προχωρημένων
Bridge Deal. Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Προβολές σελίδας


Τα μαθήματα αρχαρίων ξεκινούν την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα. Τηλ. επικ. 6973320528
Τρίτη 6 Μαρτίου 2018

Απαντών

1.       Πάσο. Με 0 έως 7 πόντους και όχι χέρι κατάλληλο για Transfer ή για Garbage Stayman (κοντό στα σπαθιά ή με 4-4 τα μαζέρ).
2.       2 Stayman ψάχνοντας για 4φυλλο μαζέρ ή με 8-9π αντικαθιστώντας το φυσικό 2ΝΤ.
3.       2 Transfer για 2. Ο ανοίξας με maximum, 4φυλλο φιτ και όχι 4-3-3-3 κατανομή αγοράζει 3 υπεραποδοχή.
4.       2 Transfer για 2. Ο ανοίξας με maximum, 4φυλλο φιτ και όχι 4-3-3-3 κατανομή αγοράζει 3 υπεραποδοχή.
5.       2 Transfer για 3. Ο ανοίξας με 3+φυλλο σπαθί και ένα τοπ Ονέρ αγοράζει 2ΝΤ υπεραποδοχή.
6.       2ΝΤ Transfer για 3. Ο ανοίξας με 3+φυλλο καρό και ένα τοπ Ονέρ αγοράζει 3υπεραποδοχή.
7.       3με 5-5 τα μινέρ αδύναμο. Ο ανοίξας πασάρει ή διορθώνει
8.       3 με 5-5 τα μινέρ δυνατό. Τώρα ο ανοίξας αγοράζει:
8.1.     3 με ενδιαφέρον για τα σπαθιά.
8.2.     3♠ με ενδιαφέρον για τα καρά. 
8.3.     3ΧΑ χωρίς ενδιαφέρον.
9.       3/♠ με 5-4 τα μινέρ και σόλο /♠ αντίστοιχα. Τώρα ο ανοίξας αγοράζει:
9.1.     4♣/  το τετράφυλλο μινέρ του (ή το καλύτερο τρίφυλλο. χωρίς κρατήματα στο σόλο). 
9.2.     3ΝΤ να παιχθούν με καλά κρατήματα στο σόλο. Αν ο απαντών τώρα αγοράσει 4♣/♦ είναι το 5φυλλο του και ρωτάει Άσους σε αυτό το χρώμα. (το επόμενο βήμα δείχνει έλλειψη ενδιαφέροντος από τον ανοίξαντα κατά τα γνωστά).
10.       3ΝΤ Να παιχθεί με 10 έως 15 πόντους, ομαλή κατανομή, χωρίς 4φυλλο μαζέρ (ή με 4φυλλο μαζέρ και 4-3-3-3).
11.   4 Gerber. Χέρι μάλλον ανώμαλης κατανομής, με άκοπο μινέρ που ζητάει Άσους για τα πλευρικά χρώματα για να παίξει slam.
12.   4 Texas Transfer για 4.
13.   4 Texas Transfer για 4.
14.   4NT Ποσοτικό με 16 ή 17 κακούς πόντους.
15.   5♣/ Φυσικό, να παιχθεί.
16.   5NT Ποσοτικό με ομαλή κατανομή και 20 έως 21 πόντους.
17.   6NT Κλείσιμο με ομαλή κατανομή και 18 έως 19 πόντους.
18.   7NT Κλείσιμο με ομαλή κατανομή και 22+ πόντους.

Γενικός κανόνας: Στον δρόμο για τα 3ΝΤ το τρίτο χρώμα δείχνει αξίες ενώ το τέταρτο ρωτάει για κράτημα!

Η συνέχεια μετά από Stayman:
Μετά από 1ΝΤ - 2ο ανοίξας αγοράζει:
1.     2 Δείχνει ότι δεν έχει 4φυλλο μαζέρ. Ο απαντών τώρα αγοράζει:
1.1.     2 με 4-4 τα μαζέρ αδύνατο για να διαλέξει ο ανοίξας το χρώμα (πασάροντας ή επιλέγοντας 2). Προσοχή: το 5-4 κούπες – πίκες και προτασιακό με 8-9π χάνεται, οπότε ή κάνουμε Smolen (θεωρώντας πως έχουμε μανς) ή αγοράζουμε 2 θεωρώντας το αδύναμο με 4-4 τα μαζέρ.
1.2.     2με 5 πίκες και 4 κούπες και 8-9 πόντους.
1.3.     2ΝΤ με 8-9 πόντους και ίσως χωρίς 4φυλλο μαζέρ (Αλέρτ). 
1.4.     3 με 10+π, 5φυλλο σπαθί και 4φυλλο μαζέρ. Τώρα νέο χρώμα από τον ανοίξαντα δείχνει κράτημα εκεί και προφανώς πρόβλημα σε κάποιο άλλο χρώμα στο δρόμο για τα 3ΝΤ.
1.5.     3 με 10+π, 5φυλλο καρό και 4φυλλο μαζέρ. Τώρα νέο χρώμα από τον ανοίξαντα δείχνει κράτημα εκεί και προφανώς πρόβλημα σε κάποιο άλλο χρώμα, στο δρόμο για τα 3ΝΤ.
1.6.     3 με 10+π, 5φυλλη πίκα και 4φυλλη κούπα (Smolen).
1.7.     3 με 10+π, 5φυλλη κούπα και 4φυλλη πίκα (Smolen).
1.8.     3ΝΤ με 10+π και ομαλή κατανομή.
1.9.     4Gerber
1.10. 4ΝΤ ποσοτικό με 16π.
2.     2 με 4φυλλη κούπα ή 4-4 και τα δύο μαζέρ. Ο απαντών τώρα αγοράζει:
2.1.     2 με 4φυλλη πίκα και 8 - 9 πόντους.
2.2.     2ΝΤ με 8 - 9 πόντους και χωρίς 4φυλλο μαζέρ (Αλέρτ).
2.3.     3 με 10+π, 5φυλλο σπαθί και 4φυλλη πίκα. Τώρα τα 3 ή οι 3 από τον ανοίξαντα δείχνουν κράτημα εκεί και όχι κράτημα στο άλλο χρώμα, στο δρόμο για τα 3ΝΤ.
2.4.     3 με 10+π, 5φυλλο καρό και 4φυλλη πίκα. Τώρα οι 3 από τον ανοίξαντα δείχνουν κράτημα εκεί και όχι κράτημα στα σπαθιά, στο δρόμο για τα 3ΝΤ.
2.5.     3 με φιτ κούπα και 8 - 9 πόντους.
2.6.     3 Slam Try με φιτ στην κούπα και ομαλή κατανομή ή σόλο στην πίκα.  Ο ανοίξας τώρα κάνει το πρώτο διαθέσιμο cue bid (3ΝΤ είναι cue bid στην πίκα, οικονομικά).
2.7.     3ΝΤ με ομαλή κατανομή, 10 - 15 πόντους και 4φυλλη πίκα.
2.8.     4♣/  Splinter.
2.9.     4 να παιχτούν χωρίς ενδιαφέρον για σλεμ.
2.10. 4ΝΤ ποσοτικό με 4φυλλη πίκα.
3.     2 με 4φυλλη πίκα, χωρίς 4φυλλη κούπα. Ο απαντών τώρα αγοράζει:
3.1.     2ΝΤ με 8 - 9 πόντους και ίσως 4φυλλη κούπα (Αλέρτ).
3.2.     3 με 10+ πόντους, 5φυλλο σπαθί και 4φυλλη κούπα. Τώρα τα 3 από τον ανοίξαντα ρωτάει για κράτημα καρό, στο δρόμο για τα 3ΝΤ.
3.3.     3 με 10+ πόντους , 5φυλλο καρό και 4φυλλη κούπα.
3.4.     3 Slam Try με φιτ στην πίκα και ομαλή κατανομή ή σόλο στην κούπα.  Ο ανοίξας τώρα κάνει το πρώτο διαθέσιμο cue bid (3ΝΤ είναι cue bid στην κούπα, οικονομικά).
3.5.     3 με φιτ πίκα και 8 - 9 πόντους.
3.6.     3ΝΤ με ομαλή κατανομή, 10 - 15 πόντους και 4φυλλη κούπα.
3.7.     4♣/  Splinter.
3.8.     4 να παιχτούν χωρίς ενδιαφέρον για σλεμ.
3.9.     4ΝΤ ποσοτικό με 4φυλλη κούπα.

Η συνέχεια μετά από Transfer:
1.     Μετά από 1ΝΤ - 2 - 2ο απαντών αγοράζει:
1.1.     2ΝΤ με 8-9 πόντους και 5φυλλη κούπα.
1.2.     3♣/  με 5 κούπες και 4 σπαθιά/καρά forcing για μανς. Τώρα ο ανοίξας αγοράζει:
1.2.1.      3 με φιτ κούπα και maximum χέρι με Άσους και Ρηγάδες.
1.2.2.      4 με φιτ κούπα και minimum χέρι
1.2.3.      3με κράτημα πίκα αλλά χωρίς κράτημα σπαθί, στον δρόμο για τα 3ΝΤ.
1.2.4.      3NT να παιχθούν.
1.3.     3 με 8-9 πόντους και 6φυλλη κούπα.
1.4.     3♠/4♣/4  Splinter με 6φυλλη κούπα.
1.5.     4ελαφρύ slam try με 6φυλλη κούπα. Μόνο με maximum χέρι και Ασορηγάδες συνεχίζει ο ανοίξας. Αν θέλουμε απλά να παίξουμε 4 κάνουμε Texas transfer.
1.6.     4NT ποσοτικό με 5φυλλη κούπα και ομαλή κατανομή.  
2.     Μετά από 1ΝΤ - 2 - 2 ο απαντών αγοράζει:
2.1.     2ΝΤ με 8-9 πόντους και 5φυλλη πίκα.
2.2.     3♣/  με 5 πίκες και 4 σπαθιά/καρά forcing για μανς. Τώρα ο ανοίξας αγοράζει:
2.2.1.      3 με φιτ πίκα και maximum χέρι με Άσους και Ρηγάδες.
2.2.2.      4 με φιτ πίκα και minimum χέρι
2.2.3.      3 με κράτημα κούπα αλλά χωρίς κράτημα σπαθί, στον δρόμο για τα 3ΝΤ.
2.2.4.      3NT να παιχθούν.
2.3.     3 με 8-9 πόντους και 6φυλλη κούπα.
2.4.     4♣/4/4 Splinter με 6φυλλη κούπα.
2.5.     4 ελαφρύ slam try με 6φυλλη πίκα. Μόνο με maximum χέρι και Ασορηγάδες συνεχίζει ο ανοίξας. Αν θέλουμε απλά να παίξουμε 4 κάνουμε Texas transfer.
2.6.     4NT ποσοτικό με 5φυλλη πίκα και ομαλή κατανομή. 
3.     Μετά από 1ΝΤ - 2 - 3 ο απαντών αγοράζει:
3.1.     3/3/3 με σόλο στο χρώμα και αξίες τουλάχιστον για μανς.
3.2.     3ΝΤ να παιχθεί με 6φυλλο σπαθί. Είχε ενδιαφέρον για σλεμ αν έβρισκε φιτ σπαθί.
3.3.     4ΝΤ ποσοτικό με 5φυλλο σπαθί.
3.4.     4 ερώτηση Άσων με 6+φυλλο σπαθί. Οι απαντήσεις είναι 1430 με βήματα (αλλά κατά τα γνωστά 4 δεν θέλω να απαντήσω, πιστεύω πως δεν έχουμε σλεμ. Τώρα 4 σημαίνει απάντησε οπωσδήποτε).
4.     Μετά από 1ΝΤ - 2 - 2ΝΤ ο απαντών αγοράζει:
4.1.     3 να παιχθούν με αδύναμο χέρι.
4.2.     3/3/3 cue bids με φιτ σπαθί.
4.3.     3ΝΤ να παιχθεί με 6φυλλο σπαθί. Είχε ενδιαφέρον για σλεμ αν έβρισκε φιτ σπαθί.
4.4.     4ΝΤ ποσοτικό με 5φυλλο σπαθί.
4.5.     4 ερώτηση Άσων με 6+φυλλο σπαθί. Οι απαντήσεις είναι 1430 με βήματα (αλλά κατά τα γνωστά 4 δεν θέλω να απαντήσω, πιστεύω πως δεν έχουμε σλεμ. Τώρα 4 σημαίνει απάντησε οπωσδήποτε).
5.     Μετά από 1ΝΤ – 2ΝΤ - 3ο απαντών αγοράζει:
5.1.     3/3♠/4 με σόλο στο χρώμα και αξίες τουλάχιστον για μανς (προφανώς τα 4 δείχνουν ενδιαφέρον για σλεμ και ζητάνε cue bid).
5.2.     3ΝΤ να παιχθεί με 6φυλλο καρό. Είχε ενδιαφέρον για σλεμ αν έβρισκε φιτ καρό.
5.3.     4ΝΤ ποσοτικό με 5φυλλο καρό.
5.4.     4 ερώτηση Άσων με 6+φυλλο καρό. Οι απαντήσεις είναι 1430 με βήματα (αλλά κατά τα γνωστά 4 δεν θέλω να απαντήσω, πιστεύω πως δεν έχουμε σλεμ. Τώρα 4 σημαίνει απάντησε οπωσδήποτε).
6.     Μετά από 1ΝΤ - 2ΝΤ - 3ο απαντών αγοράζει:
6.1.     3 να παιχθούν με αδύναμο χέρι.
6.2.     3/3♠/4 cue bids με φιτ σπαθί.
6.3.     3ΝΤ να παιχθεί με 6φυλλο σπαθί. Είχε ενδιαφέρον για σλεμ αν έβρισκε φιτ σπαθί.
6.4.     4ΝΤ ποσοτικό με 5φυλλο σπαθί.
6.5.     4 ερώτηση Άσων με 6+φυλλο καρό. Οι απαντήσεις είναι 1430 με βήματα (αλλά κατά τα γνωστά 4 δεν θέλω να απαντήσω, πιστεύω πως δεν έχουμε σλεμ. Τώρα 4 σημαίνει απάντησε οπωσδήποτε).


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Αυτόματη ενημέρωση

e-mail:

Αναζήτηση

Πρόσφατα Άρθρα

Παλαιοτερα Αρθρα