Μαθήματα Προχωρημένων


Κάθε Τετάρτη στις 6:00 μαθήματα προχωρημένων
Bridge Deal. Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Προβολές σελίδας


Τα μαθήματα αρχαρίων ξεκινούν την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα. Τηλ. επικ. 6973320528
Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018
Γενικά δείχνει ομαλή με  20-21 πόντους Ονέρ. Μπορεί να έχει 5φυλλο μαζέρ ή 6φυλλο μινέρ. Με την παρακάτω ανάπτυξη ο απαντών έχει την ευκαιρία να περιγράψει εκτός των γνωστών και την κατανομή 5-4 στα μαζέρ του.

Απαντών
1.       3: Puppet Stayman
2.       3: Transfer για κούπες
3.       3: Transfer για πίκες
4.       3 Transfer για 3NT , δείχνει χέρι με μινέρ και ενδιαφέρον για σλεμ ή για να παιχθούν!
5.       3NT: με 5φυλλη και 4φυλλη . Δείτε και το προηγούμενο.
6.       4=Gerber
7.       4/: Transfer για κούπες/πίκες
8.       4: Transfer για 5
9.       4NT: Invitational  
10.   5: Transfer για 5

Η συνέχεια μετά από Puppet Stayman:
1.       2NT-3:
1.1.    3: με κάποιο τετράφυλλο μαζέρ.  
1.1.1.  3: 4 πίκες και όχι 4 κούπες.
1.1.1.1.      3 πρόταση για σλεμ στις πίκες.
1.1.1.2.      3NT να παιχθούν.
1.1.1.3.      4 να παιχθούν.
1.1.2.  3: 4 κούπες και όχι 4 πίκες.
1.1.2.1.      4 να παιχθούν.
1.1.2.2.      3NT να παιχθούν.
1.1.3.  3NT να παιχθούν.
1.1.4.  4/ φυσικό 5+φυλλο, πρόταση για σλεμ.  
1.1.5.  4 4-4 τα μαζέρ.
1.2.    3: με 5φυλλη κούπα.
1.2.1.  3 πρόταση για σλεμ στις κούπες.
1.2.2.  4/ φυσικό 5+φυλλο, πρόταση για σλεμ.
1.2.3.  4ΝΤ ποσοτικό. Όταν αποδεχόμαστε αγοράζουμε το πρώτο μας 4φυλλο στο επίπεδο 5 ενώ αν έχουμε 5φυλλο στο επίπεδο 6.
1.3.    3: με 5φυλλη πίκα.
1.3.1.  4 πρόταση για σλεμ στις πίκες.
1.3.2.  4/ φυσικό 5+φυλλο, πρόταση για σλεμ.
1.3.3.  4ΝΤ ποσοτικό. Όταν αποδεχόμαστε αγοράζουμε το πρώτο μας 4φυλλο στο επίπεδο 5 ενώ αν έχουμε 5φυλλο στο επίπεδο 6.
1.4.    3NT: αρνείται 4φυλλο ή 5φυλλο μαζέρ.
1.4.1.  4/ φυσικό 5+φυλλο, πρόταση για σλεμ.
1.4.1.1.    4ΝΤ χωρίς ενδιαφέρον, να παιχτούν.
1.4.1.2.    οι άλλες αγορές είναι cue bids με ενδιαφέρον.
1.4.2.  4 είναι 5+ 4 με 10+π.
1.4.2.1.    4♠ φιτ στις πίκες
1.4.2.2.    4ΝΤ minimum χωρίς φιτ.
1.4.2.3.    5ΝΤ maximum χωρίς φιτ.
1.4.3.  4ΝΤ ποσοτικό.


Η συνέχεια μετά από Transfer για κούπες:
2.       2NT-3:
2.1.    3: 5+2 για να βρεθεί το σωστό συμβόλαιο.  
2.2.    3ΝΤ πρόταση για να παιχθεί με 3φυλλη κούπα και 4-3-3-3.
2.3.    4/ cue bids με 4φυλλο φιτ, πρόταση για σλεμ.
2.4.    3  αποδοχή
2.4.1.  4 πρόταση για σλεμ.
2.4.2.  3♠ με 5φυλλη και 4φυλλη.
2.4.3.  4/ cue bids.
2.4.4.  4ΝΤ ποσοτικό.

Η συνέχεια μετά από Transfer για πίκες (είναι παρόμοια):
3.       2NT-3:
3.1.    3ΝΤ πρόταση για να παιχθεί με 3φυλλη πίκα και 4-3-3-3.
3.2.    4/♦ cue bids με 4φυλλο φιτ, πρόταση για σλεμ.
3.3.    3  αποδοχή
3.3.1.  4 ελαφριά πρόταση για σλεμ.
3.3.2.  4/♦ cue bids.
3.3.3.  4ΝΤ ποσοτικό.

Προαιρετικά: Η συνέχεια μετά από Transfer για 3ΝΤ (υποχρεωτικό) με 6φυλλο μινέρ, 5-5 ή 5-4 τα  μινέρ:
4.       2NT-3-3ΝΤ:
4.1.    Πάσο, με χέρι που απλά θέλει να παίξει 3ΝΤ (απευθείας 3ΝΤ είναι 5+4)
4.2.    4/♦ με 6φυλλο χρώμα, πρόταση για σλεμ.
4.2.1.  4ΝΤ χωρίς ενδιαφέρον, να παιχτούν.
4.2.2.  4/ cue bids.
4.3.    4/ σόλο / με 5-5 ή 5-4 τα μινέρ, πρόταση για σλεμ.
4.4.    4ΝΤ πρόταση για σλεμ με 5-4 τα μινέρ και 2-2 τα μαζέρ.
4.5.    5 5-5 τα μινέρ αδύνατο, ο ανοίξας πασάρει ή διορθώνει.
4.6.    5 5-5 τα μινέρ δυνατό.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Αυτόματη ενημέρωση

e-mail:

Αναζήτηση

Πρόσφατα Άρθρα

Παλαιοτερα Αρθρα